Jesteś tutaj:   StartMazury ZachodnieZabytki
Teren Mazur Zachodnich usiany jest śladami starszej i nowszej historii. Najliczniej reprezentowane są zespoły zabudowań folwarcznych: pałacowo-parkowe i dworskie oraz zabytki architektury sakralnej (świątynie ewangelickie, katolickie, kaplice, kapliczki, dzwonnice i cmentarze). Wiele z nich odzyskało swoją dawną świetność, a niektóre wymagają restauracji. Nierzadko można tu spotkać, mniej okazałych i często niezauważalnnych świadków historii schowanych pod warstwą ziemi. To głównie grodziska, kurhany i stare cmentarze.

Będąc w tej okolicy warto zauważyć i podziwiać następujące obiekty:

w Ostródzie:

 • pokrzyżacki zamek gotycki nad Drwęcą, z początku XIV w., położony na szlaku polskich zamków gotyckich,
 • neogotycki kościół pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny (1856-1875),
 • zespół obiektów pokoszarowych z początku XIX w. przy ulicy Czarneckiego,
 • budynek z początku XIX w. będący obecnie siedzibą Liceum Ogólnokształcącego,
 • kościół św. Dominika Savio, z XIV w. (obecny kształt pochodzi z XIX w.),
 • kościół ewangelicko-metodystyczny z 1907 r.,
 • cmentarz Polska Górka z pożydowskimi nagrobkami oraz neoklasycystyczną bramą. (m.in. miejsce wiecznego spoczynku pastora Gustawa Gizewiusza, obrońcy polskości na Mazurach),
 • wieża Bismarcka z 1902 roku przy Park-Hotelu
 • wieża ciśnień;

w gminie Ostróda:

 • willa, letnia rezydencja pruskiego przemysłowca Andersa, położona wśród lasów, nad jez. Szeląg Mały w Starych Jabłonkach Obecnie Hotel „Anders”,
 • dwór klasycystyczny z drugiej połowy XIX w., w Bałcynach -, obecnie własność Uniwersytetu Warmińskiego-Mazurskiego,
 • pałac z parkiem z 1879 r., w Grabinie,
 • dwór klasycystyczny z drugiej połowy XIX w., w Grabinku - obecnie rodzinny dom dziecka,
 • pałac z 1873 r., w Klonowie obecnie gospodarstwo agroturystyczne,
 • dwór z drugiej połowy XIX w. w Kraplewie, obecnie obiekt pensjonatowy,
 • dwór z drugiej połowy XIX w. w Lichtajnach,
 • klasycystyczny dwór z XIX w. w Lubajnach,
 • dwór z parkiem z drugiej połowy XIX w., w Pancerzynie,
 • dwór z przełomu XIX i XX w. w Rynie,
 • dwór i park krajobrazowy z 1910 r. w Szyldaku,
 • dwór z drugiej połowy XIX w. w Wyżnicach,
 • kościół metodystyczno-ewangelicki w Glaznotach, z zabytkowym ogrodzeniem i dzwonniczką,
 • kościół ewangelicki z dzwonnicą i cmentarzem w Kraplewie,

w mieście i gminie Morąg:

 • gotycki kościół parafialny Apostołów Piotra i Pawła z XV-wiecznymi malowidłami ściennymi w prezbiterium, ogromnym krucyfiksem z końca XIV w. oraz barokowymi, rzeźbionymi ołtarzami i organami,
 • barokowy pałac magnackiej rodziny Dohnów w Morągu, rezydencja tego rodu z lat 1562-1571, przebudowany przez Hindersina w latach 1717-1719; dziś - muzeum im. Johanna Gottfrieda Herdera - oddział olsztyńskiego Muzeum Warmii i Mazur. Znajduje się tutaj ekspozycja siedemnastowiecznego malarstwa holenderskiego, sztuki użytkowej od okresu baroku po secesję, epitafiów i portretów ludzi związanych z Ziemią Morąską,
 • ratusz gotycki z końca XIV wieku w Morągu, odrestaurowany w 1843 roku, odbudowany po zniszczeniach wojennych w latach 1948-1953,
 • armaty francuskie zdobyte przez Niemców w 1870 roku (przed ratuszem),
 • skrzydło północno-wschodnie zamku krzyżackiego, gotyckiego z XIV wieku, odbudowane w 1584 roku, przebudowane w 1815 roku, piwnice pod dawnymi skrzydłami, gotyckie z XIV wieku, gotyckie mury obronne i fosa z XIV wieku.
 • dwór z parkiem, kuźnią i kaplicą z drugiej połowy XIX w., w Wenecji,
 • dwór z 1845 r. w stylu klasycystycznym w Bożęcinie,
 • kościół z dzwonnicą pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Słoneczniku,
 • zespół pałacowo-parkowy, z elementami barokowymi, z pocz. XVIII w. w Ponarach,
 • kościół pod wezwaniem Świętej Barbary w Boguchwałach,

w gminie Dąbrówno:

 • kamieniczki w Dąbrównie,
 • wieża ciśnień z XVIII w. w Dąbrównie,
 • wolnostojąca, murowana dzwonnica kościelna z XIV w. (jako część średniowiecznych obwarowań miejskich, pełniąca funkcję obronną) w Dąbrównie,
 • budynek szkoły przy ul. Ostródzkiej w Dąbrównie,
 • budynek stacji kolejowej z 1910 r. w Dąbrównie,
 • XIV-wieczny, wielokrotnie przebudowywany gotycki kościół (dawniej metodystyczny) w Dąbrównie, ze średniowieczną dzwonnicą i polichromowanym drewnianym stropem,
 • kościół katolicki, w stylu neogotyckim, z 1865 r.,
 • Niewielkie fragmenty murów miejskich,
 • kościoły w Gardynach, Leszczu i Marwałdzie,
 • dwór z przełomu XIX i XX w. w Jankowicach,
 • dwór z II połowy XIX w. w Leszczu,
 • dwór z 1890 r. w Saminie,

w gminie Grunwald:

 • miejsce bogatych odkryć archeologicznych w Dylewie (bardzo zniszczona pozostałość dworu z parkiem z XIX w.),
 • dwór z drugiej połowy XIX w. obecnie gminny ośrodek kultury w Gierzwałdzie,
 • zespół folwarczny i dwór z parkiem z końca XIX w. w Grunwaldzie,
 • ruiny dworu z 1900 r. w Kiersztanowie,
 • dwór, w części parterowej z pierwszej połowy XIX w., piętro z poddaszem z początku XX w. w Kitnowie,
 • pałac z parkiem w Pacółtowie, rozbudowany w połowie XIX w. na bazie dworu z 1794 r. w stylu neobarokowym,
 • pałac z parkiem z początku XX w. w Rychnowie - obecnie budynek klasztorny,
 • dwór z przełomu XIX i XX w. w Stębarku,
 • pałac z parkiem z 1891 r. w Tymawie,
 • XVII-wieczny kościół pod wezwaniem Świętej Trójcy w Stębarku,
 • XVIII-wieczny kościół p.w. NMP w Dylewie,
 • cmentarz ewangelicki w Dylewie,
 • kościół metodystyczny w Gierzwałdzie,
 • pomnik na polu bitwy i pozostałości kaplicy w Grunwaldzie,
 • kościół ewangelicki w Pacółtowie,
 • XVII -wieczny kościół z dzwonnicą w Rychnowie,

w gminie Łukta:

 • XIX-wieczne kościoły w Łukcie i we Floczakach,
 • młyn w Mostkowie,

w gminie Małdyty:

 • kościół pod wezwaniem Chrystusa Króla z dzwonnicą w Jarnołtowie,
 • Dworek „Sople” w Soplach, dawny dwór folwarczny, z II połowy XIX w, między innymi miejsce pobytu głównego budowniczego kanału Elbląskiego. Obecnie obiekt hotelowo-pensjonatowy.
 • dwór z drugiej połowy XIX w. w Klonowym Dworze,
 • pałac z parkiem z 1857 r. w Budwitach,
 • pałac i park z początku XX w. w Szymonowie – obecnie dom dziecka
 • pałac rodziny Domhardów z końca XVIII w. w Dobrocinie, (obecnie restaurowany),
 • dwór z przełomu XIX i XX w. w Zajezierzu,
 • pałac wraz zabudowaniami folwarcznymi, z początku XIX w. w Plękitach - obecnie stadnina koni,
 • budynek administracji z XIX w. w Małdytach stanowiący niegdyś część zespołu pałacowo-parkowego, dziś - zajazd,
 • dwór z 1870 r. w Drynkach,
 • kościoły w Sambrodzie, Szymonowie, Wilamowie i Zajezierzu z przełomu XIX i XX wieku,

w mieście i gminie Miłakowo:

 • kościół pw. św. Elżbiety Turyngskiej, wskutek wielokrotnych zniszczeń stracił swój pierwotny, gotycki charakter,
 • kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego z lat 1860-69 w Miłakowie, prezentujący styl neogotycki,
 • dwór z przełomu XIX i XX w. w Warkałach,
 • ruiny dwor z lat dwudziestych XX w. w Warnach,
 • dwór z początku XX w. w Miejskim Dworze,
 • dwór z XVII w. przebudowany w XIX w. w Rożnowie,
 • dwór z drugiej połowy XIX w. w Stolnie,
 • dwór z drugiej połowy XIX w. w Głodówku,
 • dwór z drugiej połowy XVIII w. w Książniku,
 • kościół Św. Barbary i park w Boguchwałach,
 • dwór późnoklasycystyczny z drugiej połowy XIX w. w Boguchwałach,
 • pałac Ponary - dawny zespół pałacowo-parkowy, położony malowniczo na wysokim brzegu jeziora Narie należący niegdyś, min. do rodu Groebenów, około 12 km na wschód od Morąga, w stylu barokowym, z początku XVIII w., powstał w wyniku rozbudowy wcześniejszego dworu. Obecnie własność prywatna,
 • Dwór „Bieniasze”- położony wśród lasów i łąk, około 8 km na południowy wschód od Miłakowa. To współcześnie zrekonstruowany budynek dworu folwarcznego z XVIII w. Obecnie pensjonat.
 • Pałac „Wojciechy” - położony na pustkowiu, nieopodal wsi Bieniasze, nad rzeką Pasłęką, 9 km na wschód od Miłakowa. Współcześnie rozbudowana pozostałość zabudowań folwarcznych Andreasa Stuhrmanna. Obecnie obiekt hotelowo-pensjonatowy.

w mieście i gminie Miłomłyn:

 • Miłomłyn – kościół pod wezwaniem Świętego Bartłomieja, z lat 1898-1901, z gotycką dzwonnicą z XIV w.,
 • gotycka dzwonnicza wieża obronna XIV-wiecznej świątyni, obecnie znajdująca się przy kościele wybudowanym w latach 1898-1901;
 • dzwonnica w Boguszewie,
 • pałac dworski w stylu neogotyckim, dawna siedziba właścicieli folwarku zakonnego, później większych dóbr ziemskich (pięciu okolicznych majątków) w Karnitach, obecnie zespół hotelowo-gastronomiczny Hotel „Zamek Karnity”,
 • dwór z drugiej połowy XIX w. w Malinniku,

w mieście i gminie Pasłęk, pow. Elbląski:

 • Dwór Drulity, zespół dworsko-parkowy z przełomu XVIII i XIX w., przebudowany w XX ww. w stylu neobarokowym, w odległości 16 km na południowy zachód od Pasłęka nieopodal pochylni Buczyniec kanału Ostródzko-Elbląskiego, obecnie własność prywatna,
 • Zespół folwarczny Stadniny Koni Rzeczna, XVIII-wieczny pałac, z zabudowaniami folwarcznymi (stajnie, spichlerz), obecnie z pokojami do wynajęcia,

Galeria Regionu

 • Iława
 • Ostróda
 • Kanał Elbląski
 • Regaty na jez. Drwęckim w Ostródzie
 • Mazury Zachodnie
najlepsze-centrum-it-2014
klaster turystyczny mazury zachodnie

Ta strona używa plików cookies (ciasteczek) w celach statystycznych. Dowiedz się więcej o ich używaniu i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce - zobacz.

Zamknij,

EU Cookie Directive Module Information